| Zarząd |

Prezes – Krzysztof Szołtysek

Naczelnik / V-ce Prezes – Łukasz Gendasz

Zastępca Naczelnika – Michał Kazatel

Skarbnik – Krzysztof Bigos

Sekretarz – Małgorzata Szołtysek

Gospodarz – Andrzej Kierat

Członek Zarządu – Dariusz Rembalski